ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ
(σεμινάριο)

 με την Καίτη Τσώλη
Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ.

Θέματα:
1
. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: αποσύνδεση απ’ όλες τις ενέργειες που μας δεσμεύουν και περιορίζουν το άπειρο των δυνατοτήτων μας και αποκατάσταση του ενεργειακού μας σώματος.
α) αποσύνδεση από το παιχνίδι της Γης (διττότητα).
β) αποσύνδεση από την γραμμικότητα του χρόνου
γ)αποσύνδεση από τις ψυχικές ομάδες και όλους τους δεσμευτικούς ενεργειακούς δεσμούς που συν-δημιουργήσαμε.   
δ) αποσύνδεση από το μαγνητικό πεδίο της Γης, (η σημαντικότητα της γείωσης).
στ) η απελευθέρωση της δεσμευμένης μας ενέργειας και η αποκατάσταση του ενεργειακού μας σώματος.

2. Συμπαντικό δικτύωμα: τι ακριβώς είναι το Συμπαντικό δικτύωμα, ποια είναι η σχέση μας μαζί του και πως μας εξυπηρετεί.
3. Οι αγγελικές μας οικογένειες.
4..Ανώτερη επικοινωνία με τον δάσκαλο Κουτχούμι και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
Δείτε περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
(σεμινάριο)

με την Καίτη Τσώλη

Σάββατο 2 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ:
1.Η σχέση μας με τον εαυτό μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους.

2.
α)Η θεραπεία στον εαυτό μας (μετασχηματισμός και ισορροπία της ενέργειας).
   β) Οι θεραπείες για τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους

3.Ο τρόπος που εκφράζεται η θεϊκότητά μας στη Γη και οι ενέργειες. Πως λειτουργούν και με ποιο τρόπο μας εξυπηρετούν οι ενέργειες.

Περισσότερα:
1. Η σχέση μας με τον εαυτό μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους.
Σκοπός της εξέλιξής μας είναι να μάθουμε ν’ αγαπάμε τον εαυτό μας, γι’ αυτό σ’ αυτό το σεμινάριο θα εισχωρήσουμε βαθύτερα μέσα μας για να δούμε εάν αγαπάμε τον εαυτό μας και με ποιον τρόπο του συμπεριφερόμαστε. Ο εαυτός μας, μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο που του συμπεριφερόμαστε κι εμείς και
οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους εξαρτώνται πάντα, από την σχέση που έχουμε εμείς με τον εαυτό μας.
Δείτε περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ   

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ   

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 11 π.μ.
με την Καίτη Τσώλη

 Θέματα:
1.Θεϊκότητα και συνειδητότητα. Συνειδητότητα και DNA.
Πως η νέα μας συνειδητότητα επηρεάζει και αλλάζει το DNA μας και την βιολογία μας.

2.Ο τρόπος που εκφράζεται η θεϊκότητά μας στη Γη και οι ενέργειες. Πως λειτουργούν και με ποιο τρόπο μας εξυπηρετούν οι ενέργειες.

3.Θεραπείες: α) Η θεραπεία στον εαυτό μας (μετασχηματισμός και ισορροπία της ενέργειας).    
β) Οι θεραπείες για τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους.      

Δείτε περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ   

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(Βιωματικό σεμινάριο)

Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 3.00 μμ. – 7.30 μμ.
με την Καίτη Τσώλη

Ενεργειακή αποκατάσταση και ολοκληρωτική απελευθέρωση του Εαυτού μας.

Θέματα:
1.Ανακεφαλαίωση
2. Προηγούμενες ενσαρκώσεις
3. Η Θεϊκή μας φύση και οι ενέργειες (πτυχές)
4. Συχνότητες και δυναμικά
Δείτε περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
(Βιωματικό σεμινάριο)

Σάββατο 17 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μμ. – 7.30 μμ.
με την Καίτη Τσώλη

έναρξη: διαλογισμός με συνειδητές αναπνοές
Θέματα: 1. Θεραπεύοντας και απελευθερώνοντας τους φόβους μας και ιδιαίτερα τους κρυμμένους φόβους μας.
(
με ποιο τρόπο μας ελέγχουν οι άλλοι μέσα από τους φόβους μας και  κλέβουν την ενέργειά μας)
2.Η απομηχανοποίηση του εαυτού μας και η αλλαγή της συμπεριφοράς μας στον εαυτό μας.  Εθισμός και εξαρτήσεις.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3. Θεραπείες: Η θεραπεία στον εαυτό μας και οι θεραπείες για τους άλλους ανθρώπινους αγγέλους. (μπορούμε να συνδεθούμε και να  επικοινωνήσουμε με τα κυτταρά μας, αλλά και με όλα τα βιολογικά μας όργανα. Υπάρχει νοημοσύνη και συνειδητότητα στο κάθε κύτταρο της Ύπαρξής μας).
4. Ανώτερη Επικοινωνία με τον δάσκαλο Κουτχούμι και τον δάσκαλο Ιλλαρίων  με θέμα «η εσωτερική μας γαλήνη».
περισσότερα:

Δείτε περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ