ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ Ν. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ
(σεμινάριο)

 με την Καίτη Τσώλη
Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ.

Θέματα:
1
. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: αποσύνδεση απ’ όλες τις ενέργειες που μας δεσμεύουν και περιορίζουν το άπειρο των δυνατοτήτων μας και αποκατάσταση του ενεργειακού μας σώματος.
α) αποσύνδεση από το παιχνίδι της Γης (διττότητα).
β) αποσύνδεση από την γραμμικότητα του χρόνου
γ)αποσύνδεση από τις ψυχικές ομάδες και όλους τους δεσμευτικούς ενεργειακούς δεσμούς που συν-δημιουργήσαμε.   
δ) αποσύνδεση από το μαγνητικό πεδίο της Γης, (η σημαντικότητα της γείωσης).
στ) η απελευθέρωση της δεσμευμένης μας ενέργειας και η αποκατάσταση του ενεργειακού μας σώματος.

2. Συμπαντικό δικτύωμα: τι ακριβώς είναι το Συμπαντικό δικτύωμα, ποια είναι η σχέση μας μαζί του και πως μας εξυπηρετεί.
3. Οι αγγελικές μας οικογένειες.
4..Ανώτερη επικοινωνία με τον δάσκαλο Κουτχούμι και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Περισσότερα:
1. Αποσύνδεση
α)αποσύνδεση από την διττότητα : 
Η αποσύνδεση όταν γίνεται συνειδητά από εμάς, είναι  μια πράξη ύψιστης σημασίας, γιατί στην ουσία πετάμε τον ρόλο μας και  την κάθε ταυτότητα που έχουμε εδώ στη Γη και περνάμε ολοκληρωτικά στο «είμαι αυτό που είμαι». Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζητάμε από τον εαυτό μας να διακόψει τις σχέσεις που είναι προβληματικές, τις σχέσεις που δεν είναι υγιείς και χάνουμε ενέργεια. Στην ζωή μας πλέον  κρατάμε μόνον  ισορροπημένες σχέσεις αγάπης, σχέσεις που μας δίνουν χαρά. Στην ουσία πρόκειται για την αποσύνδεσή μας από την διττότητα,  και τον  μετασχηματισμό των ενεργειών χαμηλής συχνότητας σε ενέργειες υψηλής συχνότητας, δηλαδή η αποσύνδεση αυτή είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σαν ανεξάρτητες, ελεύθερες και κυρίαρχες Υπάρξεις.
Κι αν το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα και περισσότερο προσεκτικά, θα καταλάβουμε, ότι έτσι κι αλλιώς  ολόκληρη η εξέλιξή μας στη Γη είναι μια αποσύνδεση.
β)  αποσύνδεση από την γραμμικότητα του χρόνου. Όταν απελευθερώνουμε τον εαυτό μας από την γραμμικότητα του χρόνου, φεύγουμε από όλες αυτές τις καταστάσεις του μυαλού που μας πηγαίνουν πίσω- μπρος, στο παρελθόν και στο μέλλον. Το να αποσυνδεθούμε από τον γραμμικό χρόνο της Γης, σημαίνει να ζούμε συνειδητά στη τώρα στιγμή μας, σημαίνει να είμαστε παρόντες στη ζωή μας.
γ) αποσύνδεση από τις ψυχικές ομάδες και όλους τους δεσμευτικούς ενεργειακούς δεσμούς που συν-δημιουργήσαμε.  Στην παρούσα μας ενσάρκωση ήρθαμε να αποσυνδεθούμε και να δουλέψουμε ο καθένας μας μόνο με την δική του ενέργεια, όμως από την αρχή των ενσαρκώσεών μας κατεβαίναμε στη Γη , σαν ενεργειακά ψυχικά γκρουπ, σαν ψυχικές ομάδες. Ο καθένας μας δηλαδή οργάνωνε το σχέδιο της ψυχής του πριν ενσαρκωθεί, μαζί με τις υπάρξεις που απαρτίζουν την ψυχική του ομάδα. Ο καθένας μας ανήκει σε μια συγκεκριμένη ψυχική ομάδα, με την οποία ήμασταν μαζί σχεδόν σε όλες τις ενσαρκώσεις μας και συνδεθήκαμε ενεργειακά μεταξύ μας, οπότε τώρα ήρθε η ώρα της αποσύνδεσης.  Συνδημιουργήσαμε επίσης κι άλλους ενεργειακούς δεσμούς σαν οικογένεια του Φωτός, που χρειάζεται να αποσυνδεθούν, δηλαδή όλοι μας διαθέσαμε επιπλέον μέρος της ενέργειάς μας για να γίνει αυτή η σύνδεση σε εποχές που πιστεύαμε ότι εάν ενωθούμε μ’ αυτόν το τρόπο, θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, όπως π.χ. στην εποχή της Ατλαντίδας, στην εποχή του Χριστού, αλλά και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.   (που αφορά και την παρούσα μας ενσάρκωση).
δ) αποσύνδεση από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το μαγνητικό πεδίο της Γης δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συνδεδεμένο με τις συχνότητες της τρίτης διάστασης και  το συλλογικό του πληθυσμού της Γης. Το μαγνητικό πεδίο δημιουργήθηκε για να μπορεί να μας κρατάει  πάνω στη Γη, γιατί αν δεν υπήρχε εμείς δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε πάνω στον πλανήτη. Θα δούμε με ποιο τρόπο και γιατί χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από το μαγνητικό πεδίο της Γης και θα μιλήσουμε και για την σημαντικότητα της Γείωσης.
Στ) απελευθέρωση της δεσμευμένης μας ενέργειας και αποκατάσταση του ενεργειακού μας σώματος. καθώς αποσυνδεόμαστε από όλες αυτές τις ενέργειες που μας δεσμεύουν και μας κρατούν ακόμα καθηλωμένους μέσα στο παιχνίδι της Γης, σταδιακά θα απελευθερώνουμε και την δεσμευμένη ενέργειά μας και θα την δίνουμε πίσω στον εαυτό μας αποκαθιστώντας έτσι το ενεργειακό μας σώμα.
Για να έρθουν οι νέες ενέργειες να μας εξυπηρετήσουν, χρειάζεται πρώτα να έχουμε απελευθερώσει τον εαυτό μας από τις παλιές ενέργειες. Δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και στο παλιό και στο καινούργιο, όσο κι αν αυτό δεν μας αρέσει, γιατί η καινούργια μας Ύπαρξη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί παλιές ατζέντες, προγράμματα, ταυτότητες και στηρίγματα.

Διάλειμμα

2.Συμπαντικό δικτύωμα:  Το Συμπαντικό δικτύωμα είναι η συμπαντική ενέργεια, είναι η ενέργεια της αγάπης του Πνεύματος, είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη ενέργεια που υπάρχει και που υπήρξε ποτέ στο Σύμπαν και μέσα  στο Συμπαντικό Δικτύωμα ολοκληρώνονται όλες οι δημιουργίες μας.  Θα μάθουμε μ’ έναν απλό τρόπο, εκφράζοντας την πρόθεσή μας πως να  το ενεργοποιούμε και να δημιουργούμε, γιατί το Συμπαντικό δυκτύωμα ανταποκρίνεται άμεσα και απόλυτα στην συνειδητότητά μας.

Οι αγγελικές μας οικογένειες: Όλοι μας ανήκουμε σε μια αγγελική οικογένεια η οποία μας αγαπά και μας στηρίζει ενεργειακά. Είμαστε όλοι μας βέβαια μια μεγάλη οικογένεια, η μεγάλη οικογένεια του φωτός, αλλά ανάλογα με τις ομοειδή ποιότητες της ενέργειας, τα ταλέντα μας μπορούμε να πούμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, έχουμε ο καθένας μας στις αγγελικές σφαίρες μια αγγελική οικογένεια. Θα δούμε πως οι αγγελικές μας οικογένειες μας υποστηρίζουν ενεργειακά και γιατί χρειάζεται από εδώ και στο εξής να στηριζόμαστε μόνον στην δική μας ενέργεια. 

4. Ανώτερη επικοινωνία με τον δάσκαλο Κουτχούμι και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και συμπεριλαμβάνει  θεραπευτικές ασκήσεις οι  οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα τον εαυτό μας.

Χώρος Διεξαγωγής: :Δ/νση Παυλου Λιασιδη .4, 2331- Αρχαγγελος- Λακαταμια, Λευκωσια
πληροφορίες: Ελενίτσα Χρίστου 99418582,
Αντωνία Πηλαβάκη: 99862253
Καίτη Τσώλη 0030 6976828051

(παρακαλούμε τηλεφωνήστε για κράτηση θέσης, βοηθά στην καλύτερη οργάνωση).

Share the love! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email